Ноты The HU - Shoog Shoog - Пианино.Соло

Артикул: PSO0021975

Артист: The HU

Произведение: Shoog Shoog

Аранжировка: Пианино.Соло

Другие аранжировки: Пианино&Вокал , Пианино.Easy

Жанр: Рок

Форматы: pdf, midi, final

Вы можете скачать ноты для фортепиано The HU - Shoog Shoog для начинающих Пианино.Соло. У нас можно заказать ноты современных и популярных песен у профессионала.

Доступные форматы
Ноты высылаются на e-mail указанный Вами при оформлении заказ.
250 ₽
375 ₽
500 ₽
Способы оплаты: банковские карты, paypal

The HU - Shoog Shoog

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Буурал дэлхийн эзэньэгууд
Бурхан халдун тэнгэртэнгууд
Дээдийн ариун шутээнтэнгууд
Дэлуун болдогт нутагтангууд

Шөөг

Их засгыг дээдэлж хайрла
Эрдэм номыг тугээж хайрла
Хар сулдээ хамгаалж хайрла
Хамаг монголоо нэгтгэж

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа өргөж даатгая

Цастын цагаан тэнгэртэнгууд
Цамбагарав хайрхантангууд
Цэлмэг хөх тэнгэртэнгууд
Цэцээ гун оронтогууд

Шөөг

Цагаан сулдээ дээдэлж хайрла
Цаг төрийг төвшитгөж хайрла
Өвчин зовлонг салгаж хайрла
Ухаан бодлыг цэгцэлж хайрла

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Нас буянаа таньдаа итгэж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Олз буянаа таньдаа өргөж даатгая

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг
Шөөг шөөг

Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг, шөөг
Шөөг, шөөг, шөөг, шөөг